KONSTNÄR

EMMA ÅVALL

Emma Åvall

Emma Åvall använder sig av en intensiv färgpalett och klassiska målningstekniker för att skapa kontraster i sina målningar. Den starka färgpaletten svävar mellan det intensiva och det subtila, och genom att använda fotografier som utgångspunkt lyfter hon fram fotorealistiska element i varje verk. Genom konsten vill Åvall inte bara skapa visuellt tilltalande verk, utan också förmedla permanenta intryck och skapa en känsla av rörelse och liv, även i det som är statiskt. Hon fokuserar på måleriets långsamma natur, som står i kontrast till snabbheten i digitala fotografier. På så vis reflekterar konsten hon skapar det moderna samhällets snabbhet och ständiga förändring. För dig som letar efter unika konstverk erbjuder Emma Åvall prints som utforskar och fångar gränserna mellan måleri och fotorealism.

Emma Åvall föddes 1990 i Göteborg. Hon har en kandidatexamen i fri konst från Konsthögskolan i Bergen och även en masterexamen i fri konst från HDK-Valand. Emmas passion för konsten väcktes initialt genom ett intresse för fotografi, som över tiden utvecklades till ett aktivt skapande. Hon har belönats med stipendium från framstående organisationer, inklusive Helge Ax:sons Stipendiefond och Anna Whitlocks Minnesfond, vilket är ett erkännande för hennes konstnärliga bidrag. Några av hennes soloutställningar har ägt rum på platser som Domeij Gallery i Stockholm, POM Gallery i Mariefred, Sotheby's i Stockholm, Galleri Thomassen i Göteborg och Galleri Fisk i Bergen.