KONSTNÄR

MAGNUS DAHL

Magnus Dahl

Magnus Dahl arbetar mycket med symboler i sina verk och skapar konst som kan vara både abstrakt och föreställande. Bilderna spelar ofta mellan dessa två poler och beroende på hur man tolkar det, kan det vara båda delar. Det är genom denna dubbla form som en spänning etableras i Magnus Dahl prints. Han arbetar med teckningen som bas och ingång till alla de verk han gör.

För dig som söker unika och uttrycksfulla konstverk erbjuder Magnus Dahl prints ett enastående sortiment. Hans konstnärskap genomsyras av en lekfullhet och en djup förståelse för konstens kraft att beröra och inspirera. Med denna konstnärliga vision ger Dahl betraktaren möjlighet att fördjupa sig i skönhetens värld. Genom färg och form blir Magnus Dahl Prints en inbjudande väg till en konstnärlig upplevelse där det abstrakta och föreställande förenas på ett fantastiskt sätt.

Magnus Dahl föddes 1981 och är baserad i Stockholm. År 2011 utexaminerades han sin masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och sedan dess har han ställt ut flitigt på gallerier och museer, både nationellt och internationellt. Magnus passion för konsten har haft en ständig närvaro i hans liv, men det var genom sina studier i konst som intresset för teckningen fördjupades. För honom är teckningen mer än bara att skapa bilder: den blir en metafor för tankar och en symbol för hur han ser på världen. Magnus har fått stora erkännanden och tilldelats en mängd stipendier för sina konstnärliga uttryck, bland andra Konstnärsnämndens arbetsstipendium och Helge Ax:son Johnsons Stipendiefond.